flag-KAS

Nu nærmer tiden hvor nogle både skal på land og derfor sørg for at set jeres stativ efter før optagning, det skal være velsmurt og støtterne skal være kørt helt ned

Til jeres orientering har Borgerrepræsentationen den 23. august 2018 truffet beslutning angående etablering af Nordhavnstunnelen. Der er besluttet følgende: Nordhavnstunnelen etableres som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej og igangsættes under forudsætning af, at der anvises finansiering, Det tages til efterretning, at forslag til anlægslov, efter krav fra staten, indeholder en fremtidssikring af Nordhavnstunnelen …

Der er blevet observeret nogle unge mennesker her på havnen lørdag aften ved ca. 19,30 tiden, de har fjernet en cykel udfor havnehuset så hvis der er nogen der mangler en herrecykel, der har stået ved cykelstativet udfor havnehuset, kan de henvende sig på havnekontoret eller til politiet.

Igen i år bestiller vi bukke og stativer hjem til dem som er interesseret, bestillingen skal være indgivet senest d. 7 september til havnekontoret,  så kan vi nå at få dem inden bådoptagningen starter.

Der er blevet stjålet en hel kaleche fra en båd på midtermolen, yderste stykke af midtermolen,  formentlig er den stjålet natten mellem lørdag og søndag, har nogen set eller hørt noget må de meget gerne henvende sig til havnekontoret

...891011...20...