flag-KAS

Der vil blive afholdt hjertestarter / førstehjælps kurser onsdag d. 27 februar 2019 kl. 15 -17 og et igen kl. 17 – 19, HUSK at melde jer til. Kurserne gælder ALLE, nybegynder og “gamle” hærdede, alle kan deltage. KURSET er gratis så reserver dagen allerede nu. På gensyn d. 27/2 2019

Vi har været havnen rundt og set til de både der ligger i vandet, det ser fint ud, enkelte bådejere har fået en opringning om en fortøjning o.lign. men genneralt ser det fint ud, men det ville nok være en god ide lige at se til båden hvis den ligger i vandet.

Der vil blive afholdt hjertestarter / førstehjælps kurser onsdag d. 27 februar 2019 kl. 15 -17 og et igen kl. 17 – 19, HUSK at melde jer til. Kurserne gælder ALLE, nybegynder og “gamle” hærdede, alle kan deltage. KURSET er gratis så reserver dagen allerede nu. På gensyn d. 27/2 2019

Julen nærmer sig hastigt og derfor vil det glæde Svanemøllehavnen at se bådejere og samarbejdspartnere til gløgg og æbleskiver, MANDAG d. 17 december kl. 14.30 – 16,30 på havnekontoret Strandvænget 45. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Nu nærmer tiden sig hvor havnen overgår til vinter, det vil sige at alle både der ligger i vandet skal flytte til deres vinterplads senest d. 16 november. Både der ikke er flyttet / taget op senest d. 22 nov. vil blive flyttet for ejers regning. HUSK hvis båden ligger på vinterplads ved midtermolen at få …

...78910...20...