flag-KAS

Det er nu muligt at aflevere sine løftestropper på havnekontoret, for årlig kontrol. (Der vil være en kasse ude i vindfanget) Det er for egen risiko. Husk at påfører dem med tydelig markering: navn, bådnavn og telefon nr. (Manila mærke eller plastlomme). De forventes at blive kontrolleret medio/slut marts og kan derefter hentes igen på havnekontoret. …

Vandet på broerne og landpladserne lukkes i uge 47, dvs. senest 26 nov. Derudover vil der blive sat lås på midtermolen i samme tidsrum. Adgangs mulighed; henvendelse til havnekontoret med sit havnekort, såfremt man har båd på midtermolen. Toiletter lukkes også. Det vil over vinteren kun være toiletterne ved havnekontoret der er åbent.

Invitation – Visionsplan Visionsplanen for havnen vil blive præsenteret af Svanemøllehavnens klubber og foreninger samt By & Havn. Tid: Mandag 8. november – 19:00 – 21:00 Mødested: Danske Studenters Roklub ligger på Strandvænget 55, 2100 København. Tilmelding ikke nødvendig. SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER? Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til visionsplanen, er du velkommen til at kontakte …

Besked fra Aarsleff – Betonstøbning Vi skal fredag den 29. oktober udføre en større betonstøbning udfor Strandvænget 43.   Dette kan give nogle gener fra kørsel med store lastbiler på Strandvænget i tidsrummet kl. 6-18   Parkering på Strandvænget 43 – 53 kan i den forbindelse være problematisk.   Henvendelse i skurbyen, ved Strandvænget 53 …

Der er bådoptagning på Kulpladsen i den kommende weekend 30-31 okt. Hvorfor parkering på pladsen og ude på kajside (Lautrupkaj) skal undgås. Optagningen forventes at tage fra kl. 07:30-17:00, begge dage og kaj området vil blive afspærret og lukket for færdsel.

...2345...20...