flag-KAS

Grundet de nye Corona/Covid-19 restriktioner bør man undgå at møde personligt op på havnekontoret, medmindre det er strengt nødvendigt. Vi er at fange på telefonen eller på mail, indenfor havnens åbningstid på hverdage 07:30-13:30. Med håb om en god, sund og Corona sikker jul.  

Der stadig en del der mangler at flytte deres båd til vinterplads, da vi lukker en del broer af for vinteren. Bådejere der endnu ikke har lavet en aftale med havnekontoret skal kontakte havnekontoret for vinterplads aftale og betaling. Såfremt jeres båd stadig ligger på sommerplads begynder havnen at flytte bådene med dertil hørende udgift …

Det er nu tid til at vi lukker for vandet på de forskellige broer og landpladser samt toiletter. Dette arbejde vil begynde i uge 48. Startende fra 23 nov. 2020. Endvidere vil der blive sat låge og adgangskontrol op for midtermolen. Bådejere med ærinde til molen kan få programmeret deres kort til lågen på havnekontoret …

Der er kulspul for både der skal op på kulpladsen, ved Sejlklubben Sundet, Svanesøen på følgende datoer: tirsdag 29 september og torsdag 8 oktober. (Alle tider er optaget) På ovennævnte datoer vil det ikke være muligt at afrigge master på pladsen i tidsrummet 08:00-17:00, da kranbilen vil være på pladsen og der højtryksrenses.

Begge beddinger ved KAS & FREM er tilbage efter en større reparation og udskiftning af stål. De er åben fra fredag 11. sept. Man kan nu igen booke en bedding og få båden på land for reparation og bundmaling mm. Kontakt havnekontoret og book en tid.  

Kulspul tider Før vi får set os om er det desværre igen tid til at tage bådene op. Både der har vinterplads på Kulpladsen kan komme op og spule båden inde selve optagningen, der vil være i weekenden 24-25 oktober. –          Kulspul, store både: 29 september & 8 oktober, ved Svanesøen –          Kulspul, små både: …

Svanemøllematch – en lokal kaproning i Kalkbrænderiløbet den 7. september 2020 TIL INFORMATION. Den første mandag i september afholder roklubberne i Svanemøllehavnen den traditionsrige kaproningsdyst, Svanemøllematchen. I år bliver det mandag den 7. september 2020 fra ca. kl. 17.30 til kl. 20.00. Matchen bliver afholdt i Kalkbrænderiløbet med start fra den røde bagbordsbøje i indsejlingen …

...2345...20...