flag-KAS

Da vi ikke ønsker at lave skader på vores vandrør, slanger o.lign. kommer der først  vand på broerne sidst på måneden, når vi er sikre på at der ikke kommer nattefrost. Der kommer vand på landpladserne når klubberne ønsker det.

Fra mandag den 10. marts og nogle dage frem, vil nordmolens yderste del blive spærret af for offentlig trafik, da firmaet Hoffmann skal reparerer nogle sætninger i molen.

Østmolen bliver gravet op. CG Jensen graver i første omgang et lille stykke af molen op for at afhjælpe at den synker og der derved kommer huller. Så spuler de sand ned i stenkisten og håber det kan forhindre yderligere huller. Der vil være normale adgangsforhold under hele forløbet.

Der er udsendt sommerleje for 2014 til betaling senest 10. februar. De bådejere der ikke har fået betalt inden har fået sendt en påmindelse med frist til 28. februar. Efter denne dato fortabes retten til pladsen jævnfør havnereglementet § 10.

Vi er godt i gang med at tildele pladser og sender besked ud til dem der har fået tildelt en fast plads, men ofte oplever vi at der er skiftet adresse, mail, telefon nr uden at havnekontoret har fået besked. Samtidig beder vi om at man giver os besked, ringer eller mail’er, hurtigst muligt om …

Da højvandet var på det højeste, ca. 180 over DVR, kl. 21.30 fredag, skulle man passe på med at sejle rundt i havnen da man flere steder mødte havebænke drivende rundt i havnen! Man kunne fortøjre båden til en flagstang! Lørdag kunne vi konstatere at havnen ikke har lidt den store skade. Alle både ser ud …

Vandstanden i Svanemøllehavnen er faldende, men det har været meget højt – ca. 180 over DVR. Vejen ud til Svaneknoppen har været under vand, der stod ca. 15 cm vand på vejbanen. Også ved havnehuset har vandet stået helt op til bøgehækken (græsplænen). Alle både ligger sikkert, vi har været alle pladser igennem så der …

Nu er det værste blæsevejr ovre, men til gengæld har vi fået forhøjet vandstand med 1,58 m over DVR, og det vil forsætte til ca. kl. 21 i aften den 6. december. Der er sket meget få skader efter stormen, men lige nu er der travlhed med at få diverse både fortøjret rigtigt og sikkert …

Den varslede storm er på vej ind over Svanemøllen, derfor PAS MEGET PÅ  hvis I tilser jeres båd, der kan komme ting og sager flyvende igennem luften og blæsten kan være så kraftig at den kan blæse folk i vandet. Skal man ud så tag en redningsvest på.

...1020...24252627