flag-KAS

Der har hen over weekenden været tyveri af 2 speedbåde samt forsøg på tyveri af flere speedbåde af mærket Bayliner, Quik Silver og Sea Ray, begge både er fundet uden større skader, hvis man har en båd af ovenstående mærke kan det være en god ide at slå et smut forbi havnen, vi har lukket …

Lørdag d. 11. oktober af holder Københavns Roklub Copenhagen Harbour Race. Løbet finder sted mellem Langebro og Slusen. Brugere af Københavns Havn bedes at vise hensyn. Se det vedhæftede opslag. Såfremt der måtte være spørgsmål eller andet er I velkommen til at tage kontakt

Så er det tid til at forlade landpladsen for ALLE trailerbåde, trailer og joller, landpladsen skal være forladt senest 1 oktober og husk at komme forbi havnekontoret for at få depositum retur eller send en mail med kontonummer så vi kan overføre beløbet. Tak for sæson 2014.

Nyt om Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg Den 9. september afholdt Københavns Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen nabomøde for at informere om Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg. Projektchef Anne Kongsfelt kunne fortælle at politikkerne har vedtaget at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til den fremtidige havnetunnel allerede nu, hvilket betyder at ca. 10.000 m3 beton, som netop er færdiggjort, …

Så er der dage og tider for de både der skal tages op på kulpladsen. Fredag d. 3 oktober Tirsdag d.7 oktober Fredag d.10 oktober Man kan blive skrevet op til kulspul både på ØSF og KAS bedding ved at henvende sig til havnekontoret.

Så er det sidste chance for at bestille bukke og stativer gennem havnen, i starten af uge 38 bliver alt bestilt således at det er hjemme til 1 oktober hvor vi begynder bådoptagningen. Priserne vi være ca. 1295,- dkr for de mest almindelige, alt efter kursen på den svenske krone og hvilken størrelse bukke der …

Der er kommet sorte “sodpletter” på nogle både på Ø3, indtil nu har vi ikke lokaliseret synderen, men har talt med By og Havn samt DONG der ikke kender til det. Kan det ikke vaskes af båden må bådens forsikring kontaktes i første omgang. Hvis vi kommer det nærmere skal der nok komme besked på …

Svanemøllehavnen får udvidet netværket med fibernet d. 28 august 2014. Det vil bevirke at vi vil få bedre og hurtigere dækning i havnen på vores internet. Fibernettet er nu lagt ind, tilbage mangler at der bliver reetableret nogle få steder og at netværket ude i havnen bliver udbygget.

...1020...22232425...