flag-KAS

Der har igen været tyveri af en båd,  denne gang ved højlys dag. Fredag kl. ca. 11,00 gik 3 mænd ombord i en motorbåd,  startede og sejlede ud af havnen. Båden er nu efterlyst, men endnu en gang må jeg opfordre til at især motorbåde får lavet en form for tyverisikring og påhængsmotor bliver forsvarligt sikret …

Der har i weekenden og til nu været tyveri fra en motorbåd hvor flere effekter er blevet fjernet Politiet har fået besked og lokalpolitiet vil øge deres tilstedeværelse på havnen. Det er måske en god ide at tage “løse” genstande med sig når man forlader båden så det ikke frister sarte sjæle.  

Vedr. Omkobling af kloakledning   På vegne af HOFOR, har M. J. Eriksson planlagt at foretage en omkobling af en større kloakledning, henholdsvis den 4. og 5. august. Til information, så dikterer vejret foroven arbejdets udførelse. Dette betyder, at regnvejr vil udsætte opstart, da man ikke ønsker unødig belastning af systemet.   HOFOR har nu …

Der er fundet / indleveret forskellige glemte ting der har ligget rundt om ved broerne, der drejer sig om 1. stk MURENA GPS mærke Seiwa, fundet på nordlige jollebro.  1 stk. dame læderjakke fundet ved midtermolen, 1 stk. webbergrill ( bordmodel ) fundet på nordmolen.   De fundne ting kan afhentes på havnekontoret.

Svanemøllehavnen holder længe åbent fra Lørdag d. 27 juni – fredag d. 14 august. Alle hverdage  fra kl. 07,30 – 20,00 og lør-søndage fra kl. 10,00 – 1600, kontoret er åbent som der står skrevet på hjemmesiden, men vi er tilstede ude i havnen og kan kontaktes på vagttelefonen tlf. 3920 2221. God sommer.

Torsdag d. 11 juni kom der et overløb ud i havnen fra HOFOR´s pumpestationen, HOFOR kaldte det et moderat udslip. Der var tale om 1.300 mill. l urenset spildevand der på 1½ time flød ud i Svanemøllehavnen. TV2 Lorry var på stedet og optog udslippet og viste det i kl. 22,30 nyhederne. Der var tale …

Der er rettet henvendelse til By og Havn og dette er deres svar. Henvisningen til den strækning der er markeret med rødt er det hele Lautrupkaj og med blåt er strækningen udfor Svanemølleværket ved hovedindgangen. ( der hvor man drejer ned for at komme til Lautrupkaj ) By & Havn ejer den strækning, LautrupkaJ. Området er med …

...10...20212223...