flag-KAS

Den 1. mandag i september afholder roklubberne i Svanemøllen den traditionsrige kaproningsdyst Svanemøllematchen. I år bliver det mandag den 5. september fra ca. kl. 17.30 til kl. 19.30. Matchen bliver traditionen tro afholdt i Kalkbrænderiløbet med start fra den røde bagbordsbøje i indsejlingen og med mål helt nede i bunden af havnen ved Paustian/Svanemølleværket.   …

Høringssvar til ”Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse, Rapport 557-2016.     1. VVM redegørelsen generelt og Svanemøllehavnen A/S´s anbefaling:   1.1 Hvem er Svanemøllehavnen A/S   Svanemøllehavnen A/S er et fælles og selvstændigt administrationsselskab for sejlklubberne i Svanemøllehavnen ejet af de 3 store sejlklubber Sejlklubben Sundet, Københavns Amatør-Sejlklub og Øresunds Sejlklub Frem.   Svanemøllehavnen er Danmarks største …

I starten af august 2016 skal vi montere en 250 meter lang havledning på et på bygværk på kysten ved Lille Strandvej. Havledningen vil blive sejlet fra Københavns Havn til området ud for Lille Strandvej. Havledningen er ca. 60 cm i diameter og består af hård PE-plast.   Arbejdet foregår bl.a. fra en flåde på …

I weekenden d. 26-28 august vil arrangementet Kulturhavn 2016 finde sted. I den forbindelse afvikler Østerbro Lokaludvalg i samarbejde med en række forskellige aktører et event på Kalkbrænderiløbskaj lige overfor lystbådehavnen. Det foregår hele weekenden og der vil bl.a. være et mindre koncertområde og en udendørs biograf med forevisning af film efter kl. 21. Derudover vil …

Kære Bådpladslejer i Svanemøllehavnen   Emne: Havnetunnel/stiforbindelse   Københavns kommune og Vejdirektoratet har netop afleveret den VVM- redegørelse som skal danne grundlag for Københavns borgerrepræsentations stillingtagen til den kommende Havnetunnel og stiforbindelse og hvad dette vil komme til at betyde for havnen og dens brugere.   VVM-redegørelsen kan hentes i udskrevet format på Østerbro bibliotek …

...10...19202122...