flag-KAS

Høringssvar til ”Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse, Rapport 557-2016.     1. VVM redegørelsen generelt og Svanemøllehavnen A/S´s anbefaling:   1.1 Hvem er Svanemøllehavnen A/S   Svanemøllehavnen A/S er et fælles og selvstændigt administrationsselskab for sejlklubberne i Svanemøllehavnen ejet af de 3 store sejlklubber Sejlklubben Sundet, Københavns Amatør-Sejlklub og Øresunds Sejlklub Frem.   Svanemøllehavnen er Danmarks største …

I starten af august 2016 skal vi montere en 250 meter lang havledning på et på bygværk på kysten ved Lille Strandvej. Havledningen vil blive sejlet fra Københavns Havn til området ud for Lille Strandvej. Havledningen er ca. 60 cm i diameter og består af hård PE-plast.   Arbejdet foregår bl.a. fra en flåde på …

I weekenden d. 26-28 august vil arrangementet Kulturhavn 2016 finde sted. I den forbindelse afvikler Østerbro Lokaludvalg i samarbejde med en række forskellige aktører et event på Kalkbrænderiløbskaj lige overfor lystbådehavnen. Det foregår hele weekenden og der vil bl.a. være et mindre koncertområde og en udendørs biograf med forevisning af film efter kl. 21. Derudover vil …

Kære Bådpladslejer i Svanemøllehavnen   Emne: Havnetunnel/stiforbindelse   Københavns kommune og Vejdirektoratet har netop afleveret den VVM- redegørelse som skal danne grundlag for Københavns borgerrepræsentations stillingtagen til den kommende Havnetunnel og stiforbindelse og hvad dette vil komme til at betyde for havnen og dens brugere.   VVM-redegørelsen kan hentes i udskrevet format på Østerbro bibliotek …

Den blå 5 tons søjlesvingskran på Svaneknoppen er der nu lavet et sæsonkort til. Er man godkendt til at måtte betjene kranen og har man en båd med centerløft kan man erhverve sig et sæsonkort for 400,-kr der giver ret til at benytte kranen med ubegrænset tid, men kun til den båd der er registreret …

Så er det nye internet i brug her i Svanemøllehavnen , alle bådejer kan bruge internettet gratis og alle dem vi har mailadresser på har fået tilsendt koden,  de bådejere der ikke har fået koden kan henvende sig på havnekontoret  og få den udleveret. Rigtig god fornøjelse

...10...17181920...