flag-KAS

El -stik der ikke er i brug, det vil sige at der ikke er penge på og ej heller er noget forbrug, vil blive udtaget og lagt på båden så andre gæster kan gøre brug af udtaget.

Det er i strid med havnereglementet at udleje sin båd til anden side, Airbnb, Boatflex og lign. og det er bortvisningsgrund hvis det bliver opdaget. Så vi skal bede de både der udføre dette i praksis om at stoppe det med øjeblikkelig virkning. Venlig hilsen John Vestergaard Havnefoged

  2. maj 2018 Tuborg Syd Nabo varsling til brugere af farvandet imellem Svanemølle Strand og Tuborg Havn Vi skal herved forhånd varsle opstart og udførelse af entreprenørarbejder på vandet på strækningen fra Svanemølle Strand og op til Tuborg Havn i den kommende periode fra Medio maj og ca. ½ år frem. Arbejdet vil pågå …

Kære sejlere   Da ikke alle sejlere følger med i Efterretninger for Søfarende, har vi i Sletten Bådeklub valgt, at informere jer om et stendepot, der midlertidigt er anlagt tæt på kysten, NØ for Sletten havn.   Der har allerede være grundstødninger med lystbåde, der lykkeligvis er kommet fri ved egen hjælp, men det kan …

...9101112...20...