Kaproning i Kalkbrænderiløbet den 7. september 2020

Svanemøllematch – en lokal kaproning i Kalkbrænderiløbet den 7. september 2020
TIL INFORMATION.
Den første mandag i september afholder roklubberne i Svanemøllehavnen den traditionsrige kaproningsdyst, Svanemøllematchen. I år bliver det mandag den 7. september 2020 fra ca. kl. 17.30 til kl. 20.00.
Matchen bliver afholdt i Kalkbrænderiløbet med start fra den røde bagbordsbøje i indsejlingen og mål i bunden af havnen ved Paustian/Svanemølleværket.
Som sædvanligt vil vi have en motorbåd liggende ved den røde bøje, som både vil søge at give sejlere besked om kaproningen, men også kalde robådene til start.
Vil du orientere de øvrige sejlklubber mv. i havnen om, at vi afholder Svanemøllematchen i Kalkbrænderiløbet mandag den 7. september? Det vil være sikrest for os, hvis de andre sejlere holder sig væk fra løbet fra ca. kl. 17-20.00, dvs. at de sejler ud eller ind enten før eller efter det nævnte tidsrum, såfremt det kan lade sig gøre.
Du er velkommen til at kontakte mig på mailen eller mobil nr. 23 24 67 28, såfremt der skulle være spørgsmål.
Tak for hjælpen!
Mvh. Bie Andersen
Roforeningen KVIK