Priser

Prisliste 2021/22 for Svanemøllehavnen A/S

for perioderne 1. april – 15. november og 16. november – 31. marts.

Sommerplads

Pladsbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast eller Låne plads
< 200 4.650
200-249 6.000
250-299 6.800
300-349 7.850
350-399 9.050
400-449 10.600
450-499 12.200
> 500 13.200

Gæsteleje

Bådbredde
(cm)
Pris
< 249 sommer, pr. døgn 175
sommer, pr. måned 3.080
sommer, pr. måned, klub 2.060
vinter, pr. døgn 100
250-349 sommer, pr. døgn 185
sommer, pr. måned 3.520
sommer, pr. måned, klub 2.540
vinter, pr. døgn 100
>= 350 sommer, pr. døgn 210
sommer, pr. måned 4.360
sommer, pr. måned, klub 3.020
vinter, pr. døgn 100
Langskibe og store både sommer, pr. døgn 310
Frihavn sommer, pr. døgn 25
< 200 sommer, pr. måned 2.320
sommer, pr. måned, klub 1.390

Vinterplads

Bådbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast/Låne plads
Pris pr. måned
< 200 1.990 640
200-249 2.315 800
250-299 2.830 920
300-349 3.970 1.300
350-399 4.895 1.650
400-449 5.850 1.960
over 450 6.990 2.330

Øvrige Priser

Indskud ved tildeling af fast plads 3.100
Administrationsgebyr ved tildeling af låneplads 650
Administrationsgebyr ved afmelding iht. § 15 650
Kranløft pr. løft (klubmedlemmer) inkl. max. 1 døgn på pladsen ved kranen 700
Kranløft pr. vej (ikke klubmedlemmer) 1400
Kranløft BLÅ søjlesvingskran pr. løft 400
Særlige ydelser pr. påbegyndt time 350
Rykkergebyr ved for sen betaling af ydelser 150
FH Mærker 40
Opskrivning på ventliste, pr år 250
Selvbetjeningskran, pr. minut 5
Selvbetjenings årskort 400
Rampe oplås / lås pr gang 200
Beddinger
Bedding ØSF (klubmedlemmer) 600
(Ikke klubmedlemmer) 800
Bedding KAS (klubmedlemmer) 400
(Ikke klubmedlemmer) 800

Alle priser er inkl. moms.