Archives

Monthly Archive for: 'november, 2020'

Der stadig en del der mangler at flytte deres båd til vinterplads, da vi lukker en del broer af for vinteren. Bådejere der endnu ikke har lavet en aftale med havnekontoret skal kontakte havnekontoret for vinterplads aftale og betaling. Såfremt jeres båd stadig ligger på sommerplads begynder havnen at flytte bådene med dertil hørende udgift …

Det er nu tid til at vi lukker for vandet på de forskellige broer og landpladser samt toiletter. Dette arbejde vil begynde i uge 48. Startende fra 23 nov. 2020. Endvidere vil der blive sat låge og adgangskontrol op for midtermolen. Bådejere med ærinde til molen kan få programmeret deres kort til lågen på havnekontoret …