flag-KAS

Vi skal i gang med at etablere nyt slidlag på Svaneknoppen. I den forbindelse skal vi udføre fræsearbejder og udlægning af asfalt, der kræver spærring af Svaneknoppen. Arbejderne vil blive udført i perioden; – 14/6 til 16/6 i tidsrummet 22-07 – 24/6 til 25/6 i tidsrummet 22-07 Vi beklager de gener, det kan medføre og …

Besked fra Aarsleff ifbm. ændring af ind-/udkørsels forhold på Strandvænget Vi er i øjeblikket i gang med at etablere ændret indkørsel til Strandvænget i forbindelse med etablering af ny lysregulering på Nordhavnsvej. I den forbindelse skal vi udføre belægningsarbejder, der skal krydse den eksisterende indkørsel til Strandvænget. Der vil derfor være midlertidig ind- og udkørsel …

Vi har desværre måtte stoppe søsætningen af dagens både fra Kulpladsen pga. for kraftig vind 12-18 m/s. Ny søsætningsdag vil blive på torsdag 14. april kl. 08:00 Såfremt man ikke kan være tilstede må man kontakte bådkammerater/nabo på pladsen og aftale internt. Det vil ikke være muligt at benytte havnens kran på området. Vi beklager …

1234...20...