Vinterpladser

Kære bådejer:

Vi har af tekniske årsager sendt vinterlejen for både der skal ligge i vandet til vinter, 2015/16, ud med det danske postvæsen og ikke som tidligere over PBS. Har du bestilt og ikke modtaget opkrævning på vinterleje bedes du tage kontakt til havnekontoret.

Vær opmærksom når du betaler at bruge det rigtige kreditornummer ( de sidste tal i kodelinjen på fremsendte faktura = 85567896 ) Når vi normalt udsender via PBS bruges et andet nummer.

På fakturaen kan du se dit pladsnummer for denne vinter ( V = vinterplads )

Du bedes flytte til vinterpladsen så tæt på d. 16.11.2015, og er pladsen ledig før er du velkommen til at flytte.

For at få adgang til midtermolen kræver det at jeres havnekort omkodes, dette gøres på havnekontoret i åbningstiden.