Udlejning af båd og plads

Det er i strid med havnereglementet at udleje sin båd til anden side, Airbnb, Boatflex og lign. og det er bortvisningsgrund hvis det bliver opdaget. Så vi skal bede de både der udføre dette i praksis om at stoppe det med øjeblikkelig virkning.

Venlig hilsen

John Vestergaard

Havnefoged