Trailere på Sundets landplads

Da bådoptagning er nært forestående på Sundets landplads skal alle trailere fjernes straks. Venligst henvend jer til havnekontoret for afregning.

Med Venlig Hilsen

Anders Ostenfeldt

Havnefogeden