Sorte pletter

Der er kommet sorte “sodpletter” på nogle både på Ø3, indtil nu har vi ikke lokaliseret synderen, men har talt med By og Havn samt DONG der ikke kender til det.
Kan det ikke vaskes af båden må bådens forsikring kontaktes i første omgang.
Hvis vi kommer det nærmere skal der nok komme besked på hjemmesiden.