Søsætning – retningslinjer

Det er besluttet af en enig havnebestyrelse af Svanemøllehavnen A/S at søsætningen fortsætter som planlagt, begyndende fra 27 marts (fredag) ved Sejlklubben Sundet. Nedenstående retningslinjer for havnens personel og bådejere er gældende under søsætningen:
Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Beskyt dig selv og andre med disse gode råd. Vi appellerer til at folk følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
· Hvis du er syg eller føler dig syg, skal du ikke møde op på pladsen, meld til pladsformanden i din respektive klub eller send en suppleant.
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand (min. 2 meter) og bed andre tage hensyn
Endvidere er følgende regler gældende:
1. Båden håndteres udelukkende af havnens personale
2. Hold afstand til personalet (min. 2 m) og følg deres retningslinjer
3. Kun bådejere der skal søsættes den pågældende dag har adgang til pladsen. Dette for at minimere samling af for mange mennesker
4. Sørg for at pladsen omkring din båd er ryddet, således kranbilen kan komme til
5. Om nødvendigt være ombord, klar til at hægte stropper på
6. Ikke male inden søsætning – våd maling, ingen søsætning
7. Selv flytte sit stativ og klodslag – straks efter løft
8. Stativer skal adskilles og anbringes på de anviste pladser, på pladsformandens anvisning
9. Master og andet grej må ikke ligge på broerne eller bådplads
10. Det er bådejerens ansvar at båden er søsætnings klar
11. Respektere indkørsel og parkeringsforbud
12. Brug sund fornuft – undlad at kommentere på tidsplanen, vi tager bådene i rækkefølgen, så hurtig det er muligt
13. Der vil være mulighed for bortvisning hvis man ikke følger havnens retningslinjer og instrukser og tab af lejligheden for at komme i vandet, uden mulighed for regres
Se også:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST_Corona_A4_print-V2.ashx?la=da&hash=8FF9E998D9C156DCEA3FB4813408321D1304C4C6
Søsætningsdatoer:
Hermed opsummering af søsætningsdatoer for hver klub.
KAS:april: 2, 7, 15, 18 (Kul pl.), 20 (skolebåde), 21, 23, 29. maj: 6 ,12, 14 (reservedag)
ØSF:april: 14, 16, 18 (kul pl.) 22,24 (skolebåde),27 (manuelt),28, 30. maj: 4 (manuelt), 7, 13 (manuelt), 15, 20, 25
SS:marts: 27, 30. april: 3, 6, 8, 17, 20, 24, 27. maj: 1, 4, 5, 11,
Vi håber på en god og effektiv søsætning under hensynstagen til hinanden.