Søsætning fra Kulpladsen 2020

Datoen for søsætning fra kulpladsen næste år er allerede fastsat.

Så sæt kryds i kalenderen den 18. april 2020, da det er denne dag alle bådene der overvintre på kulpladsen bliver søsat.