Ro-Regatta lørdag den 12.oktober 2019

Ro-Regatta arrangement i Københavns Havn lørdag d. 12. oktober 2019, mellem Langebro og Slusen

Lørdag d. 12. oktober 2019 afholder Københavns Roklub Copenhagen Harbour Race. Der vil være to løb som vil finde sted i følgende tidsrum: kl 12:00-13:00 og kl 14:30-15:30. Løbet finder med start ved Langebro i Nord og mod syd langs Sjællandssiden til Slusen. Ved Slusen vendes bådene og der roes nordpå mod Langebro langs Amager med mål ud for Islands Brygges Kulturhus. Bådene bliver sendt afsted med ca. 30 sekunders mellemrum. I de nævnte tidsrum lukkes området af, efter aftale med By og Havn.

Hvis det er meget nødvendigt at sejle ud eller ind i området i spærringstidsrummene, kan der rekvireres bugseringshjælp ved Hjemmeværnets Marineafdeling.

Kontakt Niels Holmquist 40113186 i god tid, senest torsdag den 10. oktober, så en løsning og aftale kan indgås.

Ved løbene kl 12:00-13:00 og kl 14:30-15:30 vil Københavns Havn, mellem Langebro og Slusen ,være afspærret for gennemsejling efter aftale med Københavns Havns ledelse.