Parkering ved Lautrupkaj

Der er rettet henvendelse til By og Havn og dette er deres svar. Henvisningen til den strækning der er markeret med rødt er det hele Lautrupkaj og med blåt er strækningen udfor Svanemølleværket ved hovedindgangen. ( der hvor man drejer ned for at komme til Lautrupkaj )

By & Havn ejer den strækning, LautrupkaJ. Området er med virkning fra 1. maj 2015 midlertidigt udlejet til parkering. Det er ikke muligt at købe p-licens til strækningen.

 

By & Havn er ikke forpligtet til at anvise parkering i området. Men for alligevel at tilgodese parkeringsbehovet, og imødekomme den kritik, som har været rejst, har vi reserveret ca. tre p-pladser i den nordlige ende. Her kan der parkeres gratis alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Endvidere er der By & Havn bekendt mulighed for parkering foran roklubberne på Strandvænget.