flag-KAS

Der kan bestilles bukke og stativer til de både der skal på land til vinter. Bukkene skal bestilles inden d. 3 september 2017 for at de kan være her senest 1 oktober og de bestilles på havnekontoret.

Foranlediget af den tragiske ulykke i maj måned skærper By & Havn overvågnin-gen af havnens søområde ligesom Københavns Politi vil intensivere patruljeringen i havnen. I den forbindelse vil vi bede foreninger, klubber og maritime interesseorganisatio-ner, som henvender sig til fritidssejlerne, om at henlede deres medlemmers op-mærksomhed på de regler, der gælder for fritidssejlads i Københavns […]

Husk at anmelde din hund / kat hvis du anløber en svensk havn med din båd, også selv om din hund / kat har gyldigt pas til Sverige. Du kan anmelde din hund/kat på denne mail adrs. :  https://essext.tullverket.se/animal/