flag-KAS

Der vil blive afholdt hjertestarter / førstehjælps kurser onsdag d. 27 februar 2019 kl. 15 -17 og et igen kl. 17 – 19, HUSK at melde jer til. Kurserne gælder ALLE, nybegynder og “gamle” hærdede, alle kan deltage. KURSET er gratis så reserver dagen allerede nu. På gensyn d. 27/2 2019

Julen nærmer sig hastigt og derfor vil det glæde Svanemøllehavnen at se bådejere og samarbejdspartnere til gløgg og æbleskiver, MANDAG d. 17 december kl. 14.30 – 16,30 på havnekontoret Strandvænget 45. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Nu nærmer tiden sig hvor havnen overgår til vinter, det vil sige at alle både der ligger i vandet skal flytte til deres vinterplads senest d. 16 november. Både der ikke er flyttet / taget op senest d. 22 nov. vil blive flyttet for ejers regning. HUSK hvis båden ligger på vinterplads ved midtermolen at få …

Nu nærmer tiden hvor nogle både skal på land og derfor sørg for at set jeres stativ efter før optagning, det skal være velsmurt og støtterne skal være kørt helt ned

Til jeres orientering har Borgerrepræsentationen den 23. august 2018 truffet beslutning angående etablering af Nordhavnstunnelen. Der er besluttet følgende: Nordhavnstunnelen etableres som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej og igangsættes under forudsætning af, at der anvises finansiering, Det tages til efterretning, at forslag til anlægslov, efter krav fra staten, indeholder en fremtidssikring af Nordhavnstunnelen …

Der er blevet observeret nogle unge mennesker her på havnen lørdag aften ved ca. 19,30 tiden, de har fjernet en cykel udfor havnehuset så hvis der er nogen der mangler en herrecykel, der har stået ved cykelstativet udfor havnehuset, kan de henvende sig på havnekontoret eller til politiet.

...5678...20...