flag-KAS

Nordhavnsvej Københavns nye bydel, Nordhavn, kræver udvikling af infrastrukturen. Derfor bygger vi Nordhavnsvej. Nordhavnsvej bygges fra 2010 til 2017 Indvielse Indvielse af Nordhavnsvej Københavns Kommune inviterer til indvielse af Nordhavnsvej søndag den 17. december 2017 kl. 11-14. Det er første og sidste gang muligheden byder sig for at opleve tunnelen på cykel, før ringvejen åbnes …

Nu nærmer tiden sig hvor havnen overgår til vinter, det vil sige at alle både der ligger i vandet skal flytte til deres vinterplads senest d. 15 november. Både der ikke er flyttet / taget op senest d. 22 nov. vil blive flyttet for ejers regning. HUSK hvis båden ligger på vinterplads ved midtermolen at få …

Vi har en formodentlig hjemløs boende i både på østmolen, der har indtil nu været 2 tilfælde hvor vedkomne har overnattet i diverse både, der er intet ødelagt, men alligevel kig efter.

Desværre må vi aflyse optagningen af både på kulpladsen weekenden d. 28 + 29/10 på grund af for meget vind. Det er kranfirmaet der har aflyst, idet der er for meget vind til at kunne hejse i, det vil være uforsvarligt at foretage løft i den varslede vind. Ny dato bliver d. 11 + 12 november …

  Kære bruger af Københavns Havn   Lørdag d. 14. oktober afholder Københavns Roklub regatta i Københavns Havn mellem Langebro og Slusen. Havnen vil være spærret kl 12:00-13:00 og kl 14:30-15:30 mellen Langebro og Slusen.   Med venlig hilsen Lars   Copenhagen Harbour Race v. Københavns Roklub Tlf. 51941226

Nordhavnsvejen, ( tryk på Nordhavnsvejen ) Strandvænget, ud for havnen,  spærres for gennemkørsel af biler i 8 uger fra d. 22 september til d. 19 november 2017, fodgængere og cyklister kan forsat passere ( se opslag )

...5678...20...