flag-KAS

Foranlediget af den tragiske ulykke i maj måned skærper By & Havn overvågnin-gen af havnens søområde ligesom Københavns Politi vil intensivere patruljeringen i havnen. I den forbindelse vil vi bede foreninger, klubber og maritime interesseorganisatio-ner, som henvender sig til fritidssejlerne, om at henlede deres medlemmers op-mærksomhed på de regler, der gælder for fritidssejlads i Københavns […]

Husk at anmelde din hund / kat hvis du anløber en svensk havn med din båd, også selv om din hund / kat har gyldigt pas til Sverige. Du kan anmelde din hund/kat på denne mail adrs. :  https://essext.tullverket.se/animal/    

Der er udsendt et spørgeskema, det kan også hentes på havnekontoret, om det nye wifi i havnen, for at vi kan være sikre på det virker optimalt og dækker i hele havnen beder vi jer udfylde skemaet og sende svaret til JVH@smhavn.dk eller aflevere besvarelsen på havnekontoret. På forhånd tak. Venlig hilsen John Vestergaard Havnefoged