flag-KAS

Til jeres orientering har Borgerrepræsentationen den 23. august 2018 truffet beslutning angående etablering af Nordhavnstunnelen. Der er besluttet følgende: Nordhavnstunnelen etableres som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej og igangsættes under forudsætning af, at der anvises finansiering, Det tages til efterretning, at forslag til anlægslov, efter krav fra staten, indeholder en fremtidssikring af Nordhavnstunnelen …

Der er blevet observeret nogle unge mennesker her på havnen lørdag aften ved ca. 19,30 tiden, de har fjernet en cykel udfor havnehuset så hvis der er nogen der mangler en herrecykel, der har stået ved cykelstativet udfor havnehuset, kan de henvende sig på havnekontoret eller til politiet.

Igen i år bestiller vi bukke og stativer hjem til dem som er interesseret, bestillingen skal være indgivet senest d. 7 september til havnekontoret,  så kan vi nå at få dem inden bådoptagningen starter.

Der er blevet stjålet en hel kaleche fra en båd på midtermolen, yderste stykke af midtermolen,  formentlig er den stjålet natten mellem lørdag og søndag, har nogen set eller hørt noget må de meget gerne henvende sig til havnekontoret

Har båden fået sorte pletter kan det være edderkopper der har lavet det og en måde at fjerne det på er ved at købe noget vaskepulver der hedder VANISH fås både som pulver, Gell og spray, smøre det på og lade det sidde 15-20 min og derefter vaske det af.

Sådan behandler vi dine persondata i EU’s nye Persondataforordning af 25. maj 2018.   Den 25. maj 2018 trådte EU’s persondataforordning i kraft og i den forbindelse er Svanemøllehavnen A/S forpligtiget til at oplyse hvilke persondataoplysninger vi gemmer om vores kunder og hvad vi bruger dem til. Som udgangspunkt gemmer Svanemøllehavnen A/S kun almindelige persondata …

...2345...20...