flag-KAS

Så er sommersæsonen 2014 startet, der er kommet vand og slanger på broerne. Lågen på midtermolen er taget ned så der igen er fri adgang. Lågen har gjort sin gavn; også i år har der ikke været tyveri fra midtermolens vinterliggere. Der er kommet frihavnsmærker som kan købes af alle med fast- eller låneplads i Svanemøllehavnen. …

Da vi ikke ønsker at lave skader på vores vandrør, slanger o.lign. kommer der først  vand på broerne sidst på måneden, når vi er sikre på at der ikke kommer nattefrost. Der kommer vand på landpladserne når klubberne ønsker det.

Fra mandag den 10. marts og nogle dage frem, vil nordmolens yderste del blive spærret af for offentlig trafik, da firmaet Hoffmann skal reparerer nogle sætninger i molen.

Østmolen bliver gravet op. CG Jensen graver i første omgang et lille stykke af molen op for at afhjælpe at den synker og der derved kommer huller. Så spuler de sand ned i stenkisten og håber det kan forhindre yderligere huller. Der vil være normale adgangsforhold under hele forløbet.

Der er udsendt sommerleje for 2014 til betaling senest 10. februar. De bådejere der ikke har fået betalt inden har fået sendt en påmindelse med frist til 28. februar. Efter denne dato fortabes retten til pladsen jævnfør havnereglementet § 10.

Vi er godt i gang med at tildele pladser og sender besked ud til dem der har fået tildelt en fast plads, men ofte oplever vi at der er skiftet adresse, mail, telefon nr uden at havnekontoret har fået besked. Samtidig beder vi om at man giver os besked, ringer eller mail’er, hurtigst muligt om …

Da højvandet var på det højeste, ca. 180 over DVR, kl. 21.30 fredag, skulle man passe på med at sejle rundt i havnen da man flere steder mødte havebænke drivende rundt i havnen! Man kunne fortøjre båden til en flagstang! Lørdag kunne vi konstatere at havnen ikke har lidt den store skade. Alle både ser ud …

Vandstanden i Svanemøllehavnen er faldende, men det har været meget højt – ca. 180 over DVR. Vejen ud til Svaneknoppen har været under vand, der stod ca. 15 cm vand på vejbanen. Også ved havnehuset har vandet stået helt op til bøgehækken (græsplænen). Alle både ligger sikkert, vi har været alle pladser igennem så der …

...1020...26272829