flag-KAS

Nyt om Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg Den 9. september afholdt Københavns Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen nabomøde for at informere om Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg. Projektchef Anne Kongsfelt kunne fortælle at politikkerne har vedtaget at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til den fremtidige havnetunnel allerede nu, hvilket betyder at ca. 10.000 m3 beton, som netop er færdiggjort, …

Så er der dage og tider for de både der skal tages op på kulpladsen. Fredag d. 3 oktober Tirsdag d.7 oktober Fredag d.10 oktober Man kan blive skrevet op til kulspul både på ØSF og KAS bedding ved at henvende sig til havnekontoret.

Så er det sidste chance for at bestille bukke og stativer gennem havnen, i starten af uge 38 bliver alt bestilt således at det er hjemme til 1 oktober hvor vi begynder bådoptagningen. Priserne vi være ca. 1295,- dkr for de mest almindelige, alt efter kursen på den svenske krone og hvilken størrelse bukke der …

Der er kommet sorte “sodpletter” på nogle både på Ø3, indtil nu har vi ikke lokaliseret synderen, men har talt med By og Havn samt DONG der ikke kender til det. Kan det ikke vaskes af båden må bådens forsikring kontaktes i første omgang. Hvis vi kommer det nærmere skal der nok komme besked på …

Svanemøllehavnen får udvidet netværket med fibernet d. 28 august 2014. Det vil bevirke at vi vil få bedre og hurtigere dækning i havnen på vores internet. Fibernettet er nu lagt ind, tilbage mangler at der bliver reetableret nogle få steder og at netværket ude i havnen bliver udbygget.

Danske Studenters Roklub afholder regatta lørdag den 28. juni fra klokken ca 09:30 til 16:00. Vi forventer omkring 40-45 deltagende både fordelt mellem inrigger og coastal. Regattaen hedder Svanemøllens Blåbrønne Vande og bliver afholdt hver andet år. Vi forventer at start og mållinien bliver for enden af Kalkbrænderiløbet ved Paustian. Ruterne er mellem 3 km …

Hvis der er nogle bådejere der har placeret både, trailere, master eller andre ting på SBBU område skal det fjernes inden d. 13. april da SBBU nye ejere, LAVUC, skal have ordnet området. Alle ting der står på området og ikke tilhører LAVUC vil blive bortskaffet.

Så er sommersæsonen 2014 startet, der er kommet vand og slanger på broerne. Lågen på midtermolen er taget ned så der igen er fri adgang. Lågen har gjort sin gavn; også i år har der ikke været tyveri fra midtermolens vinterliggere. Der er kommet frihavnsmærker som kan købes af alle med fast- eller låneplads i Svanemøllehavnen. …