flag-KAS

Vi skal i gang med at etablere nyt slidlag på Svaneknoppen. I den forbindelse skal vi udføre fræsearbejder og udlægning af asfalt, der kræver spærring af Svaneknoppen. Arbejderne vil blive udført i perioden; – 14/6 til 16/6 i tidsrummet 22-07 – 24/6 til 25/6 i tidsrummet 22-07 Vi beklager de gener, det kan medføre og …

Besked fra Aarsleff ifbm. ændring af ind-/udkørsels forhold på Strandvænget Vi er i øjeblikket i gang med at etablere ændret indkørsel til Strandvænget i forbindelse med etablering af ny lysregulering på Nordhavnsvej. I den forbindelse skal vi udføre belægningsarbejder, der skal krydse den eksisterende indkørsel til Strandvænget. Der vil derfor være midlertidig ind- og udkørsel …

Vi har desværre måtte stoppe søsætningen af dagens både fra Kulpladsen pga. for kraftig vind 12-18 m/s. Ny søsætningsdag vil blive på torsdag 14. april kl. 08:00 Såfremt man ikke kan være tilstede må man kontakte bådkammerater/nabo på pladsen og aftale internt. Det vil ikke være muligt at benytte havnens kran på området. Vi beklager …

Alle havnepladser er nu tildelt for sommersæsonen 2022 iht. ventelisten. Såfremt man ikke har hørt fra havnen, betyder det man desværre ikke har fået tildelt en havneplads for denne sæson, men vil fortsat være på ventelisten. Hvis man fortsat ønsker at ligge i havnen, er der begrænset mulighed for at ligge på gæsteleje. Her skal …

Det er nu muligt at aflevere sine løftestropper på havnekontoret, for årlig kontrol. (Der vil være en kasse ude i vindfanget) Det er for egen risiko. Husk at påfører dem med tydelig markering: navn, bådnavn og telefon nr. (Manila mærke eller plastlomme). De forventes at blive kontrolleret medio/slut marts og kan derefter hentes igen på havnekontoret. …

1234...20...