flag-KAS

HUSK at tage fortøjninger og indhalerliner med når / hvis båden forlader sin sommerplads enten for at komme på land eller lægge sig over på en anvist vinterplads. ( se havnereglementet )

Arrangement i Københavns Havn lørdag d. 15. oktober 2016 Lørdag d. 15. oktober 2016 afholder Københavns Roklub Copenhagen Harbour Race. Der vil være to løb som vil finde sted i følgende tidsrum: kl 12:00-13:00 og kl 14:30-15:30 . Løbet finder med start ved Langebro i Nord og mod syd langs Sjællandssiden til Slusen. Ved Slusen …

PAS PÅ og VÆR OPMÆRKSOM hvis i sejler i dette område. Vi er igang med at advare alle sejlere om risikoen for grundstødning på den store stenbanke ved nordsiden af højhuset Metropolis i havnens sydlige del lige før slusen. Tæt på vores Bådklub, Bådklubben Valby. Utallige sejlere er gennem tiden stødt på grund her enten …

ALLE  bådejere der har fået en p. afgift på Lautrupkaj skal hurtigst mulig indsende enten p. afgift ( indscannet eller kopi ) eller løbenummeret til os på info@smhavn.dk , afgiften kan også afleveres på havnekontoret. Venlig hilsen John Vestergaard Havnefoged

Jeg er blevet gjort opmærksom på at der er uddelt parkeringsafgifter til de biler der er parkeret ved Lautrupkaj, det er ikke aftalen med det firma der har lejet arealet og derfor vil jeg tage kontakt til dem mandag morgen. Jeg vil opfordre til at afgiften ikke betales, men henvender sig på havnekontoret snarest. Afgiften skal …

...10...18192021...