flag-KAS

Svanemøllehavnen holder længe åbent fra Lørdag d. 27 juni – fredag d. 14 august. Alle hverdage  fra kl. 07,30 – 20,00 og lør-søndage fra kl. 10,00 – 1600, kontoret er åbent som der står skrevet på hjemmesiden, men vi er tilstede ude i havnen og kan kontaktes på vagttelefonen tlf. 3920 2221. God sommer.

Torsdag d. 11 juni kom der et overløb ud i havnen fra HOFOR´s pumpestationen, HOFOR kaldte det et moderat udslip. Der var tale om 1.300 mill. l urenset spildevand der på 1½ time flød ud i Svanemøllehavnen. TV2 Lorry var på stedet og optog udslippet og viste det i kl. 22,30 nyhederne. Der var tale …

Der er rettet henvendelse til By og Havn og dette er deres svar. Henvisningen til den strækning der er markeret med rødt er det hele Lautrupkaj og med blåt er strækningen udfor Svanemølleværket ved hovedindgangen. ( der hvor man drejer ned for at komme til Lautrupkaj ) By & Havn ejer den strækning, LautrupkaJ. Området er med …

Krydstogtsæsonen 2015 er åbnet. Der forventes over 300 krydstogtskibe til København. Samtidig er der fuldt tryk på byudviklingen i den indre del af Nordhavn, metrobyggeriet er kommet i gang, og i den ydre del kører op mod 600 lastbiler dagligt over vægten i vejerboden for at aflevere jord fra forskellige byggepladser. Det giver tæt trafik …

Den 4 maj starter Jean Mørch som havneassistent i Svanemøllehavnen. Jean er 58 år, gift og har 2 børn, bosiddende i Emdrup, Jean er bl.a. uddannet konduktør indenfor kraner, traktormekaniker og har deltaget i flere kurser indenfor faget,  har igennem en årrække kørt kraner og senest har Jean været ansat hos BMS kraner. I sin fritid sejler …

Der bliver afholdt borgermøde om nordhavnsvejens forlængelse i en tunnel under Svanemøllehavnen torsdag d. 23 april i Charlottehaven kl. 19 -21, Østerbro, se nærmere på vejdirektoratets hjemmeside. Om høringen Høringsfasen for tunnelprojektet løber fra 15. april til 15. maj. I forbindelse med høringsfasen afholder Vejdirektoratet et borgermøde den 23. april kl. 19-21 i Charlottehaven, Hjørringgade …

Efter at trafikomlægningen er trådt i kraft er det ændret til, at det er tilladt at svinge til venstre når man kommer nordfra. Dette er gjort fordi en del bilister begyndte at køre mod færdselsretningen, hvilket er alt for farligt. Det er derfor i dag vurderet af Politiet og Kommunes myndighed, at forholdene er ok …

...10...18192021...