flag-KAS

Til alle der parkerer på Lautrupkaj kan jeg oplyse at vores aftale med at der kan parkeres frit efter kl. 16 på Lautrupkaj stopper d. 1 januar 2017,  ordningen stopper da byggeriet er næsten færdig og det udlejede areal overgår igen til By og Havn der har opsat parkeringsautomater ( mulighed for at betale døgnet rundt …

Stormen Urd har nu passeret Svanemøllehavnen og er i aftagende fra ca. 1,20 m over daglig vande da den i nat var på det højeste til nu hvor den er ca. 0,90 m dvd. Selve stormen har knækket en pæl ( østmolen ) det er det eneste der er sket, vi har haft en båd der har …

HUSK at tage fortøjninger og indhalerliner med når / hvis båden forlader sin sommerplads enten for at komme på land eller lægge sig over på en anvist vinterplads. ( se havnereglementet )

Arrangement i Københavns Havn lørdag d. 15. oktober 2016 Lørdag d. 15. oktober 2016 afholder Københavns Roklub Copenhagen Harbour Race. Der vil være to løb som vil finde sted i følgende tidsrum: kl 12:00-13:00 og kl 14:30-15:30 . Løbet finder med start ved Langebro i Nord og mod syd langs Sjællandssiden til Slusen. Ved Slusen …

PAS PÅ og VÆR OPMÆRKSOM hvis i sejler i dette område. Vi er igang med at advare alle sejlere om risikoen for grundstødning på den store stenbanke ved nordsiden af højhuset Metropolis i havnens sydlige del lige før slusen. Tæt på vores Bådklub, Bådklubben Valby. Utallige sejlere er gennem tiden stødt på grund her enten …

...10111213...20...