flag-KAS

Foranlediget af den tragiske ulykke i maj måned skærper By & Havn overvågnin-gen af havnens søområde ligesom Københavns Politi vil intensivere patruljeringen i havnen. I den forbindelse vil vi bede foreninger, klubber og maritime interesseorganisatio-ner, som henvender sig til fritidssejlerne, om at henlede deres medlemmers op-mærksomhed på de regler, der gælder for fritidssejlads i Københavns …

Husk at anmelde din hund / kat hvis du anløber en svensk havn med din båd, også selv om din hund / kat har gyldigt pas til Sverige. Du kan anmelde din hund/kat på denne mail adrs. :  https://essext.tullverket.se/animal/    

Der er udsendt et spørgeskema, det kan også hentes på havnekontoret, om det nye wifi i havnen, for at vi kan være sikre på det virker optimalt og dækker i hele havnen beder vi jer udfylde skemaet og sende svaret til JVH@smhavn.dk eller aflevere besvarelsen på havnekontoret. På forhånd tak. Venlig hilsen John Vestergaard Havnefoged

Bådvaskeren er blevet taget op og bliver indenfor den nærmeste fremtid kørt tilbage til Sverige. Konklusionen på vores test her i havnen er at den ikke vasker alle både lige rent og den har visse begrænsninger med hensyn til kølopbygning, derfor er den ikke lige det vi søgte efter og så er den oppe i en prisklasse …

Så er foråret og sommeren også kommet til Svanemøllehavnen og porten på Midtermolen er taget ned . De både der ligger på anvist vinterplads må gerne flytte til sommerplads snarest.

Så er tiden kommet for at flytte på sin sommerplads, der er åbnet for vand på broerne og alle ledige pladser er klar til at blive taget i brug.

I weekenden fra fredag d. 24/3 kl. 19 til mandag d. 27/3 kl. 06 vil Strandvænget  være totalspærret udfor havnen, cykellister og fodgænger kan stadig passere på strækningen. Færdsel til og fra roklubberne og havnen vil være muligt fra Kalkbrænderihavnsvej og færdsel til og fra Svaneknoppen vil være muligt fra Strandpromenaden. ( se opslag på …

...9101112...20...