flag-KAS

Følgende 3 dage vil der være mulighed,  for de både der kan,  at komme op og blive spulet i bunden før opsætning på kulpladsen. Dato er d. 27/9,  d. 13/10 og d. 27/10 der kan bestilles tid ved at ringe til havnekontoret tlf. 39 20 22 21. Den 27/9 er en dag hvor man kan blive taget op på …

Der kan bestilles bukke og stativer til de både der skal på land til vinter. Bukkene skal bestilles inden d. 3 september 2017 for at de kan være her senest 1 oktober og de bestilles på havnekontoret.

Foranlediget af den tragiske ulykke i maj måned skærper By & Havn overvågnin-gen af havnens søområde ligesom Københavns Politi vil intensivere patruljeringen i havnen. I den forbindelse vil vi bede foreninger, klubber og maritime interesseorganisatio-ner, som henvender sig til fritidssejlerne, om at henlede deres medlemmers op-mærksomhed på de regler, der gælder for fritidssejlads i Københavns …

...9101112...20...