P.afgift Lautrupkaj

ALLE  bådejere der har fået en p. afgift på Lautrupkaj skal hurtigst mulig indsende enten p. afgift ( indscannet eller kopi ) eller løbenummeret til os på info@smhavn.dk , afgiften kan også afleveres på havnekontoret. Venlig hilsen John Vestergaard Havnefoged