Omkobling af kloakledning ved jollebro er fuldført

Vedr. Omkobling af kloakledning

 

På vegne af HOFOR, har M. J. Eriksson planlagt at foretage en omkobling af en større kloakledning, henholdsvis den 4. og 5. august.

Til information, så dikterer vejret foroven arbejdets udførelse. Dette betyder, at regnvejr vil udsætte opstart, da man ikke ønsker unødig belastning af systemet.

 

HOFOR har nu omkoblet ledningen uden overløb eller andre gener for havnen.