Nordhavnsvejen

Nyt om Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg

Den 9. september afholdt Københavns Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen nabomøde for at informere om Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg.

Projektchef Anne Kongsfelt kunne fortælle at politikkerne har vedtaget at der skal etableres et tilkoblingsanlæg til den fremtidige havnetunnel allerede nu, hvilket betyder at ca. 10.000 m3 beton, som netop er færdiggjort, skal nedbrydes igen og køres væk. Dette arbejde påbegyndes medio september 2014 og vil betyde støjgener. Det arbejde som støjer vil foregå på hverdage mellem kl. 07-18.

Der vil ligeledes blive arbejdet med ledningsomlægning mod Helgoland startende oktober 2014. Boring af sekantpæle og udgravning af byggegrube startende fra primo november 2014. Ledningsomlægning i Strandvænget startende ultimo 2014.

Der vil blive etableret midlertidige vejbaner, fortov og cykelsti ind over fortovet ud mod havnen og træerne vil blive fældet.

Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2017.

Tilkoblingsanlægget vil blive fremført til under den nuværende vej og tunnelen vil fortsætte ud igennem havnen ca. midt for N1 – altså ind igennem havnen forholdsvis tæt på nordmolen. Hvor tunnelen skulle ende i Nordhavnen var endnu ikke besluttet.

Projektchef Anne Kongsfelt kunne tilføje, at da salget af grunde i Nordhavnen gik godt, ville arbejdet med tunnelen formodentlig blive opstartet i en ikke så fjern fremtid. Adskillige beboere var bange for, at så snart man var færdige med Nordhavnsvejen og tilkoblingsanlægget ville projektet med havnetunnelen gå i gang, sådan at støjgenerne ville fortsætte i mange år frem. Det kunne Anne Kongsfelt ikke afvise ville ske.

Niels Laursen

Svanemøllehavnen følger tæt op på de forhold der kan og vil berører Svanemøllehavnen og prøver løbende at orientere her på siden.