Nordhavnsvejen / jollebroen

Nordhavnsvejen / jollebroen

Nordhavnsvejen: Der er endnu ikke taget nogen beslutning om den videre linjeføring, der er varslet med at der vil blive sat en VVM undersøgelse i gang i foråret 2015, denne VVM undersøgelse vil så pågå i ca. 18 måneder hvorefter man skal tage politisk stilling til den videre lineføring for dele af eller hele projektet. Der er nedsat en dialoggruppe for Svanemøllehavnen og Sundkrogen med repræsentanter for alle klubberne som skal varetage vores interesser og de første møder har været afholdt hvor man har fremkommet med diverse oplæg som vil indgå i den kommende VVM undersøgelse. Svanemøllehavnen følger udviklingen meget tæt og vil løbende holde alle orienteret gennem klubblade og havnens hjemmeside.
Jollebroen: Som man kan se er jollebroen blevet forskudt lidt mod øst og et lille hjørne af havnen er inddraget til omlægning af kørevejen, Strandpromenaden / Strandvænget, således at man kan komme til at udgrave en forlængelse af Nordhavnsvejens tunnel helt frem til kystlinjen hvor man så stopper i ca. kvote – 15m.
Dette arbejde vil foregå frem til 31/12 2017 hvor hele tilkørselsanlægget skal stå færdigt, hvad der så skal ske fremadrettet er op til politikkerne.