Nordhavnstunnel VVM RAPPORt

Til alle der vil læse om Nordhavnstunnel kan den nu udkomne VVM undersøgelse hentes via dette link.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/nordhavnstunnel/Sider/default.aspx