Navn / hjemhavn på båden

Under henvisning til København havns skærpelse af havnereglementet må vi endnu en gang opfordre til at både hjemhørende i Svanemøllehavnen får synligt navn for og agter samt hjemhavn agter.