Kaproning i Kalkbrænderiløbet 5 sep. 2016

Den 1. mandag i september afholder roklubberne i Svanemøllen den traditionsrige kaproningsdyst Svanemøllematchen. I år bliver det mandag den 5. september fra ca. kl. 17.30 til kl. 19.30.

Matchen bliver traditionen tro afholdt i Kalkbrænderiløbet med start fra den røde bagbordsbøje i indsejlingen og med mål helt nede i bunden af havnen ved Paustian/Svanemølleværket.

 

Som vi plejer, vil vi have en motorbåd liggende ude ved den røde bøje, som både vil søge at give vildfarne sejlere besked om kaproningen, men også råbe robådene til start.