Priser

Prisliste 2018/19 for Svanemøllehavnen A/S

for perioderne 1. april – 15. november og 16. november – 31. marts.

Sommerplads

Pladsbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast eller Låne plads
< 200 4.420
200-249 5.660
250-299 6.420
300-349 7.400
350-399 8.520
400-449 10.000
450-499 11.520
> 500 12.440

Gæsteleje

Bådbredde
(cm)
Pris
< 249 sommer, pr. døgn 160
sommer, pr. måned 2.900
sommer, pr. måned, klub 1.940
vinter, pr. døgn 90
250-349 sommer, pr. døgn 170
sommer, pr. måned 3.315
sommer, pr. måned, klub 2.395
vinter, pr. døgn 90
>= 350 sommer, pr. døgn  200
sommer, pr. måned 4.110
sommer, pr. måned, klub  2.850
vinter, pr. døgn 90
Langskibe og store både sommer, pr. døgn 300
Frihavn sommer, pr. døgn 25
< 200 sommer, pr. måned 2.190
sommer, pr. måned, klub 1.310

Vinterplads

Bådbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast/Låne plads
Pris pr. måned
< 200 1.860 600
200-249 2.180 755
250-299 2.660 865
300-349 3.740 1.225
350-399 4.610 1.540
400-449 5.510 1.850
over 450 6.580 2.190

Øvrige Priser

Indskud ved tildeling af fast plads 3.000
Administrationsgebyr ved tildeling af låneplads 600
Administrationsgebyr ved afmelding iht. § 15 600
Kranløft pr. løft (klubmedlemmer) inkl. max. 1 døgn på pladsen ved kranen 700
Kranløft pr. vej (ikke klubmedlemmer) 1000
Kranløft BLÅ søjlesvingskran pr. løft 400
Særlige ydelser pr. påbegyndt time 300
Rykkergebyr ved for sen betaling af ydelser 100
FH Mærker 35
Opskrivning på ventliste, pr år 200
Selvbetjeningskran, pr. minut 5
Selvbetjenings årskort 400
Rampe oplås / lås pr gang 200

Alle priser er inkl. moms.