Priser

Prisliste 2017/18 for Svanemøllehavnen A/S

for perioderne 1. april – 15. november og 16. november – 31. marts.

Sommerplads

Pladsbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast eller Låne plads
< 200 4.340
200-249 5.550
250-299 6.300
300-349 7.260
350-399 8.360
400-449 9.800
450-499 11.300
> 500 12.200

Gæsteleje

Bådbredde
(cm)
Pris
< 249 sommer, pr. døgn 155
sommer, pr. måned 2.850
sommer, pr. måned, klub 1.900
vinter, pr. døgn 90
249-349 sommer, pr. døgn 165
sommer, pr. måned 3.250
sommer, pr. måned, klub 2.350
vinter, pr. døgn 90
>= 350 sommer, pr. døgn  195
sommer, pr. måned 4.030
sommer, pr. måned, klub  2.800
vinter, pr. døgn 90
Langskibe og store både sommer, pr. døgn 300
Frihavn sommer, pr. døgn 25
< 200 sommer, pr. måned 2.150
sommer, pr. måned, klub 1.285

Vinterplads

Bådbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast/Låne plads
Pris pr. måned
< 200 1.820 590
200-249 2.140 740
250-299 2.610 850
300-349 3.670 1.200
350-399 4.520 1.510
400-449 5.400 1.810
over 450 6.450 2.150

Øvrige Priser

Indskud ved tildeling af fast plads 3.000
Administrationsgebyr ved tildeling af låneplads 600
Administrationsgebyr ved afmelding iht. § 15 600
Kranløft pr. løft (klubmedlemmer) inkl. max. 1 døgn på pladsen ved kranen 700
Kranløft pr. vej (ikke klubmedlemmer) 1000
Kranløft BLÅ søjlesvingskran pr. løft 400
Særlige ydelser pr. påbegyndt time 300
Rykkergebyr ved for sen betaling af ydelser 100
FH Mærker 35
Opskrivning på ventliste, pr år 200
Selvbetjeningskran, pr. minut 5
Selvbetjenings årskort 400
Rampe oplås / lås pr gang 200

Alle priser er inkl. moms.