Priser

Prisliste 2018/19 for Svanemøllehavnen A/S

for perioderne 1. april – 15. november og 16. november – 31. marts.

Sommerplads

Pladsbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast eller Låne plads
< 200 4.500
200-249 5.770
250-299 6.540
300-349 7.540
350-399 8.690
400-449 10.200
450-499 11.750
> 500 12.690

Gæsteleje

Bådbredde
(cm)
Pris
< 249 sommer, pr. døgn 165
sommer, pr. måned 2.960
sommer, pr. måned, klub 1.980
vinter, pr. døgn 95
250-349 sommer, pr. døgn 175
sommer, pr. måned 3.380
sommer, pr. måned, klub 2.440
vinter, pr. døgn 95
>= 350 sommer, pr. døgn  200
sommer, pr. måned 4.190
sommer, pr. måned, klub  2.900
vinter, pr. døgn 95
Langskibe og store både sommer, pr. døgn 300
Frihavn sommer, pr. døgn 25
< 200 sommer, pr. måned 2.230
sommer, pr. måned, klub 1.335

Vinterplads

Bådbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast/Låne plads
Pris pr. måned
< 200 1.900 610
200-249 2.225 770
250-299 2.715 880
300-349 3.810 1.250
350-399 4.700 1.570
400-449 5.620 1.880
over 450 6.710 2.234

Øvrige Priser

Indskud ved tildeling af fast plads 3.000
Administrationsgebyr ved tildeling af låneplads 600
Administrationsgebyr ved afmelding iht. § 15 600
Kranløft pr. løft (klubmedlemmer) inkl. max. 1 døgn på pladsen ved kranen 700
Kranløft pr. vej (ikke klubmedlemmer) 1000
Kranløft BLÅ søjlesvingskran pr. løft 400
Særlige ydelser pr. påbegyndt time 300
Rykkergebyr ved for sen betaling af ydelser 100
FH Mærker 35
Opskrivning på ventliste, pr år 200
Selvbetjeningskran, pr. minut 5
Selvbetjenings årskort 400
Rampe oplås / lås pr gang 200

Alle priser er inkl. moms.