Priser

Prisliste 2020/21 for Svanemøllehavnen A/S

for perioderne 1. april – 15. november og 16. november – 31. marts.

Sommerplads

Pladsbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast eller Låne plads
< 200 4.590
200-249 5.880
250-299 6.670
300-349 7.690
350-399 8.860
400-449 10.400
450-499 11.980
> 500 12.940

Gæsteleje

Bådbredde
(cm)
Pris
< 249 sommer, pr. døgn 170
sommer, pr. måned 3.020
sommer, pr. måned, klub 2.020
vinter, pr. døgn 100
250-349 sommer, pr. døgn 180
sommer, pr. måned 3.450
sommer, pr. måned, klub 2.490
vinter, pr. døgn 100
>= 350 sommer, pr. døgn 205
sommer, pr. måned 4.275
sommer, pr. måned, klub 2.960
vinter, pr. døgn 100
Langskibe og store både sommer, pr. døgn 305
Frihavn sommer, pr. døgn 25
< 200 sommer, pr. måned 2.275
sommer, pr. måned, klub 1.365

Vinterplads

Bådbredde
(cm)
Pris pr. sæson
Fast/Låne plads
Pris pr. måned
< 200 1.950 625
200-249 2.270 785
250-299 2.770 900
300-349 3.890 1.275
350-399 4.795 1.600
400-449 5.730 1.920
over 450 6.845 2.280

Øvrige Priser

Indskud ved tildeling af fast plads 3.000
Administrationsgebyr ved tildeling af låneplads 600
Administrationsgebyr ved afmelding iht. § 15 600
Kranløft pr. løft (klubmedlemmer) inkl. max. 1 døgn på pladsen ved kranen 700
Kranløft pr. vej (ikke klubmedlemmer) 1400
Kranløft BLÅ søjlesvingskran pr. løft 400
Særlige ydelser pr. påbegyndt time 300
Rykkergebyr ved for sen betaling af ydelser 100
FH Mærker 40
Opskrivning på ventliste, pr år 200
Selvbetjeningskran, pr. minut 5
Selvbetjenings årskort 400
Rampe oplås / lås pr gang 200
Beddinger
Bedding ØSF (klubmedlemmer) 600
(Ikke klubmedlemmer) 800
Bedding KAS (klubmedlemmer) 400
(Ikke klubmedlemmer) 800

Alle priser er inkl. moms.