Havnetunnel / stiforbindelse

Kære Bådpladslejer i Svanemøllehavnen

 

Emne: Havnetunnel/stiforbindelse

 

Københavns kommune og Vejdirektoratet har netop afleveret den VVM- redegørelse som skal danne grundlag for Københavns borgerrepræsentations stillingtagen til den kommende Havnetunnel og stiforbindelse og hvad dette vil komme til at betyde for havnen og dens brugere.

 

VVM-redegørelsen kan hentes i udskrevet format på Østerbro bibliotek på Jagtvej og endvidere på Vejdirektoratets hjemmeside via dette link:

 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/nordhavnstunnel/Sider/default.aspx

 

På hjemmesiden er der en henvisning: Sammenfattende VVM-rapport, hvor man kan hente rapporten.

 

At vi får ulemper i byggeperioden kan ikke undgås. Vi opfordrer derfor havnens brugere til at komme med indsigelser på faktuelle og konkrete forhold, som I brugere skønner vil være uheldig for vores havn.

 

Mange af løsningerne i VVM-redegørelsen kan vi godt leve med i en periode, men følgende 3 løsninger foreslået i redegørelsen skønner vi fra havnens side vil være ødelæggende for Svanemøllehavnen og dennes brugere og havnen vil derfor argumentere og kæmpe for følgende forhold:

 

  1. At erstatningshavnen ikke bliver ”Prøvestenen”
  2. At havnen ikke lukkes i hele perioden.
  3. At der ikke vælges en lavbro med klap som stiforbindelse.

 

Vi vil derfor bede jer om, sammen med havnen, at kæmpe for disse 3 punkter, samt yderligere fremføre synspunkter/indsigelser om andre forhold i rapporten, som I ønsker at knytte en kommentar til. Jo flere synspunkter vi får frem jo bedre.

 

Fat derfor pennen og skriv hurtigst muligt Jeres synspunkter (senest 29. August) til nedenstående mail adresse:

 

nordhavnstunnel@vd.dk   att. Ole Kirk, vejdirektoratet

 

Svanemøllehavnen A/S vil naturligvis også fremsende et uddybende og begrundende høringssvar.

 

På forhånd tak

 

Med venlig hilsen

Niels Laursen

Bestyrelsesformand, Svanemøllehavnen A/S