Havnereglement

Det nye havnereglement der er udsendt til alle bådejere åbner mulighed for at kunne påføre medejere, dette kan gøres ved at udskrive blanketten medejere og udfylde denne, blanketten afleveres til den klub man er medlem af, 1 blanket pr. medejere. Medejer blanketten udskrives på havnens hjemmeside under INFORMATION – HAVNEPLADS og ude til højre er blanketten vist.
Man kan også få udleveret medejere blanketten på havnekontoret og ved henvendelse på klubbens kontor.