Havnefoged John Vestergaard stopper pr. 31.august 2019

Vores dygtige havnefoged John Vestergaard er efter gensidig aftale med Svanemøllehavnen A/S blevet enige om at ansættelsesforholdet ophører pr. 31. august 2019. Der vil sidst i august blive afholdt afskedsreception, hvor der vil blive mulighed for at sige farvel og tak til John for mange gode år i Svanemøllehavnen.

Vi skylder alle John en stor tak for en ihærdig og aldrig svigtende indsats til gavn for alle bådejere og for selskabet.

Niels Laursen

Bestyrelsesformand