Havledning udfor Hellerup

I starten af august 2016 skal vi montere en 250 meter lang havledning på et på bygværk på kysten ved Lille Strandvej. Havledningen vil blive sejlet fra Københavns Havn til området ud for Lille Strandvej. Havledningen er ca. 60 cm i diameter og består af hård PE-plast.

 

Arbejdet foregår bl.a. fra en flåde på ca. 12×13 meter. Herfra trækkes havledningen gennem en lille forboring, der er foretaget inde fra kysten. Inde ved kysten vil ledningen blive tilsluttet den nye regnvandstunnel, der er ved at blive anlagt i Hellerup.

 

Der vil også blive etableret et bygværk under havbunden 250 meter ude i Øresund ud for Lille Strandvej.

 

Når regnskyl i fremtiden vil fylde den nye regnvandstunnel med vand, ledes vandet gennem havledningen og ud i Øresund via en rist i bygværket. Risten vil blive markeret med en bøje.

ny havledning etableres fra flydende byggeplads ud for Lille Strandvej

 

 

Tidsplan

Arbejdet med den nye havledning forventes samlet at tage ca. 3 uger, men kan blive påvirket af vind og vejr. Selve regnvandstunelen forventes at være færdig sidst i 2017.

Døgnarbejde

Nordvand bestræber sig på at undgå arbejde uden for normal arbejdstid, men når havledningen trækkes gennem havbunden skal arbejdet foregå i én arbejdsgang. Dette arbejde kan tage op til et døgn.

 

Mudret vand

Når havledningen trækkes gennem havbunden, kan der hvirvles sand og jord op fra havbunden op til over-fladen. Det kan ses som farvede plamager på havoverfladen. Det er ganske ufarligt, og partiklerne daler ned og lægger sig på havbunden igen efter et stykke tid.

 

 

Afmærkning af havledning i vandoverfladen

Inden havledningen trækkes gennem havbunden, vil den ligge i havoverfladen ud fra flåden. I denne periode vil ledningen blive afmærket i henhold til søfartsstyrelsens regulativer.

 

Trafik og parkeringspladser

Mens forboringen bliver udført, er det nødvendigt at opstille boremaskinen ud for Lille Strandvej 25, hvorfor der midlertidigt bliver inddraget parkeringspladser på vejen. Vi forsøger at begrænse os pladsmæssigt mest muligt.

 

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere om projektet på www.nordvand.dk/ klimatilpasning. Du er også velkommen til at kigge forbi Nordvands byggepladskontor på parkeringspladsen ved multihallen på Gersonsvej eller kontakte på byggepladstelefonen på 24 98 78 09.

En flåde af samme type, som den der skal bruges til etablering af den nye ledning i havbunden, ses her ved Kalundborg.