Foredrag i Sejlklubben ØSF

TORSDAG  25. JANUAR 2018: Med Søværnets sejlkuttere over Atlanten
Søværnets to sejlskoleskibe SVANEN og THYRA, der normalt uddanner Søværnets kadetter i sejlads i hjemlige farvande, gennemførte i vinteren 2016-17 et togt over Atlanten til Caribien og USA. Blandt mange andre steder besøgte skibene de tidligere dansk-vestindiske øer, og var Søværnets og Danmarks officielle repræsentanter ved markeringen af 100-året for salget af øerne til USA i 1917. Skibschef på SVANEN, kaptajnløjtnant Martin Engelhardt, fortæller om den lange rejse, om oplevelserne og om begivenhederne i forbindelse med 100-års-markeringen. Og om hvordan det er at krydse Atlanten for sejl i et lille træskib fra 1960 som søofficer på en meget anderledes international mission.

MAD OG FOREDRAG / Alle er velkomne
Frems restaurant serverer mad til 98 kr. (drikkevarer kan købes) fra kl.17.30. Foredragene starter kl. 19.00 og slutter 21.00 med en pause.