Svanemøllehavnen får udvidet netværket med fibernet d. 28 august 2014. Det vil bevirke at vi vil få bedre og hurtigere dækning i havnen på vores internet. Fibernettet er nu lagt ind, tilbage mangler at der bliver reetableret nogle få steder og at netværket ude i havnen bliver udbygget.