Ekstremt lavvande

Det er ekstremt lavvande ca. o,90 – 1,00 m under daglig vande så de både der ligger i vandet bør tilse deres båd og fortøjninger.