Efter stormen

Nu er det værste blæsevejr ovre, men til gengæld har vi fået forhøjet vandstand med 1,58 m over DVR, og det vil forsætte til ca. kl. 21 i aften den 6. december.

Der er sket meget få skader efter stormen, men lige nu er der travlhed med at få diverse både fortøjret rigtigt og sikkert så der ikke opstår skader. Husk at se til dit fartøj hvis det ligger i vandet især hvis båden ligger ved agterfortøjningspæle, ligger båden ved flydebro / Y-bom skal du “bare” fortøjre så stramt (tot) som muligt.