Archives

Author Archive for: 'henrik'

Svanemøllehavnen får udvidet netværket med fibernet d. 28 august 2014. Det vil bevirke at vi vil få bedre og hurtigere dækning i havnen på vores internet. Fibernettet er nu lagt ind, tilbage mangler at der bliver reetableret nogle få steder og at netværket ude i havnen bliver udbygget.

Danske Studenters Roklub afholder regatta lørdag den 28. juni fra klokken ca 09:30 til 16:00. Vi forventer omkring 40-45 deltagende både fordelt mellem inrigger og coastal. Regattaen hedder Svanemøllens Blåbrønne Vande og bliver afholdt hver andet år. Vi forventer at start og mållinien bliver for enden af Kalkbrænderiløbet ved Paustian. Ruterne er mellem 3 km …

Hvis der er nogle bådejere der har placeret både, trailere, master eller andre ting på SBBU område skal det fjernes inden d. 13. april da SBBU nye ejere, LAVUC, skal have ordnet området. Alle ting der står på området og ikke tilhører LAVUC vil blive bortskaffet.

Så er sommersæsonen 2014 startet, der er kommet vand og slanger på broerne. Lågen på midtermolen er taget ned så der igen er fri adgang. Lågen har gjort sin gavn; også i år har der ikke været tyveri fra midtermolens vinterliggere. Der er kommet frihavnsmærker som kan købes af alle med fast- eller låneplads i Svanemøllehavnen. …

Da vi ikke ønsker at lave skader på vores vandrør, slanger o.lign. kommer der først  vand på broerne sidst på måneden, når vi er sikre på at der ikke kommer nattefrost. Der kommer vand på landpladserne når klubberne ønsker det.

Fra mandag den 10. marts og nogle dage frem, vil nordmolens yderste del blive spærret af for offentlig trafik, da firmaet Hoffmann skal reparerer nogle sætninger i molen.

Østmolen bliver gravet op. CG Jensen graver i første omgang et lille stykke af molen op for at afhjælpe at den synker og der derved kommer huller. Så spuler de sand ned i stenkisten og håber det kan forhindre yderligere huller. Der vil være normale adgangsforhold under hele forløbet.

Der er udsendt sommerleje for 2014 til betaling senest 10. februar. De bådejere der ikke har fået betalt inden har fået sendt en påmindelse med frist til 28. februar. Efter denne dato fortabes retten til pladsen jævnfør havnereglementet § 10.

123