Archives

Monthly Archive for: 'september, 2022'

Opdatering omkring Svanemøllehavnen Nord. Flytningen fra den nuværende havn skal være tilendebragt inden 14 oktober 2022. Herefter vil både der ligger i vejen blive fjernet af Vejdirektoratet, for bådejers regning. Det er pladserne: 1-360, 400-513, 876-890, 901-911, 1200-1207, 2000-2068 og 4001-4003, samt Svanesøen.   Toilet: Der vil blive stillet en midlertidig toiletvogn til rådighed forventes …