Archives

Monthly Archive for: 'juni, 2019'

Svanemøllehavnen A/S søger en ny Direktør/Havnefoged. Svanemøllehavnen er Danmarks største havn for fritidsbåde med ca. 1200 pladser. Selskabet Svanemøllehavnen A/S, som lejer havnen af By og Havn, ejes af de 3 sejlklubber Sejlklubben Sundet, Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub og Øresunds Sejlklub Frem med i alt ca. 3000 medlemmer.

Vores dygtige havnefoged John Vestergaard er efter gensidig aftale med Svanemøllehavnen A/S blevet enige om at ansættelsesforholdet ophører pr. 31. august 2019. Der vil sidst i august blive afholdt afskedsreception, hvor der vil blive mulighed for at sige farvel og tak til John for mange gode år i Svanemøllehavnen. Vi skylder alle John en stor …