Archives

Monthly Archive for: 'november, 2018'

Julen nærmer sig hastigt og derfor vil det glæde Svanemøllehavnen at se bådejere og samarbejdspartnere til gløgg og æbleskiver, MANDAG d. 17 december kl. 14.30 – 16,30 på havnekontoret Strandvænget 45. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår

Nu nærmer tiden sig hvor havnen overgår til vinter, det vil sige at alle både der ligger i vandet skal flytte til deres vinterplads senest d. 16 november. Både der ikke er flyttet / taget op senest d. 22 nov. vil blive flyttet for ejers regning. HUSK hvis båden ligger på vinterplads ved midtermolen at få …